baner

ZOP

ZOP - jest skrótem trzech dynamicznych słów wyznaczających tętno Namiotu.
Na pytanie o Namiot odpowiadamy ZOP.
W ten sposób otrzymujemy informację, co w Namiocie można Zrobić, co można
w Namiocie Otrzymać, w końcu co Namiot może Przekazać.
"Z" oznacza pracę nad sobą a także zaangażowanie w:
- celebracje liturgiczne,
- modlitwę: indywidualną, wspólną, wzajemną,
- poznanie Słowa Bożego i życie Nim,
- akcje charytatywne,
- pomoc,
- dawanie świadectwa więzi z Bogiem,
- czerpanie siły i nadziei z życia sakramentalnego do pięknego życia i ewangelizacji,
- przeżywanie i prowadzenie rekolekcji, adoracji, czuwań, spotkań modlitewnych,
- umacnianie współnoty przez rekreację.
"O" wyjaśnia, że w Namiocie jesteśmy odbiorcami,
zależy nam na przekucie w życie zasady Z-O.
Jeżeli jest "Z" musi być "O", czyli:
- odświerzanie wiary
- otwartość na wsparcie oraz pomoc,
- przyjęcie zaproszenia do wspólnoty,
- nauka wyrażania siebie i słuchania siebie,
- odkrywanie i rozwijanie wartości,
- rozmiłowanie siebie jako dziecka Bożego,
- Namiot potrzebuje miejsc - nie ograniczamy się do pokoju, darem dla nas jest chodnik, plaża, góra, łąka...
- czerpiemy z duchowości franciszkańskiej.
Z-O zobowiązuje do zewnętrznej działalności.
"P" oznacza chęć dzielenia się:
- wiarą,
- umiejętnościami,
- wiedzą,
- czasem,
- doświadczeniem życia,
- w Światowych Dniach Młodzieży 2016.

"P" ma ogromny potencjał i trudno opisać skarb ukryty w Namiocie - należy go przeżywać i przekazywać.

Podsumowując:
ZOP jest odpowiedzią na pytanie o Namiot.