baner

Formacja

Formacja do jedności wspólnoty przez wzajemną miłość, zaufanie, szczerość i zaangażowanie.

Spotkanie wspólnoty jest intensywnym ćwiczeniem się w coraz lepszym zrozumieniu się, które ma ułatwić osiągnięcie celów tak indywidualnych, jak i wspólnych.

1. MODLITWA:

Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawienia rzeczy skrytych lub dar języków albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu (1 Kor 14, 26).

2. Słowo Boże:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości (...). W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj. (...) Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy się słuchają (1 Tm 4, 12, 15a, 16).

3. Dzielenie się przeżyciem prawdy w miłości:

Jeden dugiego brzemienia noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6, 2).

Słowo Chrystusa niech w nas przybywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w sercach waszych (Kol 3, 16).

Dla jednych miejcie litość, dla tych którzy mają wątpliwości: ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejęcie litość z obawą... (Jud 22-23).

Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki wypadek, wy którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie (Ga 6, 1).

... cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17) i uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze nawzajem i wobec wszystkich (1 Tes 5, 15).

Dlaczego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami (Ef 4, 25)

4. BUDOWA WSPÓLNOTY:

Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu (Rz 14, 19).

5. PRZEGLĄD APOSTOLATU: rozeznawanie drogi i działalności. To modlitwny dialog prowadzony po to, by odkryć, co Bóg mówi do wspólnoty i do jej członków. Mogłyby być tu rozpatrywane sprawy posłannictwa.